Lombardini Kohler Marina Elverk

 

Lombardini Kohler Marina Elverk

Lombardini/Kohler tillverkar kompletta marina elverk från 3.2
till 16kw i Ljud-isolerad glasfiberlåda. Som basmotor  används
de välkända FOCS samt CHD serierna.

Enfas/Trefas
LMG 4000 och LMG 6000 levereras endast i enfasutförande.
LMG 9000 och LMG 1400 levereras som standard i enfasutförande
men kan fås i trefasutförande utan merkostnad. LMG 18000
levereras endast i trefasutförande.

Lutning
Elverk i LMG-serien kan köraskontinuerligt med en lutning av
25 grader, både långskepps och tvärskepps. Intermittent tillåts
lutning upp till 30 grader.

Automatiskt säkerhetsstopp
För att undvika motorskada stannas motorn automatiskt vid
överbelastning,lågt oljetryck och hög vattentemperatur.

Enkel installation
Utvändigt på ljudisolerad kåpa finns anslutningar för bränsle,
sjövatten,vakumventil, kabelstock, startström och laddström.
Endast avgasslang behöver dras in i kåpan.

Service
Lombardini Marine Kohler Engines har ett omfattande nätverk
av service-stationer som täcker hela Europa och de delar av
världen där fritidsbåtar förekommer.

Standardutrustning
Motorisolatorer, oljebytarpump och kontrollpanel med 10 m
kabelstock för LMG 4000 och LMG 6000, 15 m för LMG 9000-14000.

LMG-serien, ljudisolerade marina elverk   Tysta – Lätta – Driftsäkra
Priser inkl. moms 2023-01-31

Modell kva kw Varvtal
rpm
Antal
cylindrar
Vikt
kg
Pris
 LMG4000  4  3,2  3000  1  90  87 000:-
 LMG6000  6  5  3000  1  110  97 000:-
 LMG9000  10  8  3000  2  178 136 000:-
 LMG14000  15  12  3000  3  200  153 000:-
 LMG18000  20  16  3000  4  224  165 000:-